fbpx

„Manifest zwierząt” Marc Bekoff

Zwierzęta proszą nas abyśmy traktowali je lepiej.

Prezentujemy tłumaczenie  „Manifestu zwierząt” uznanego etologa Marca Bekoffa. Źródło:  http://www.psychologytoday.com/blog/animal-emotions

Nasze relacje wobec zwierząt bywają irytujące, niejednoznaczne, paradoksalne i dotyczą nas wszystkich. Kiedy ktoś mi mówi, że kocha zwierzęta a potem je krzywdzi lub zabija wówczas mówię takiej osobie -cieszę się, że mnie nie kochasz. Lubimy obserwować zwierzęta, przyglądać się im z zachwytem, ale przeprowadzamy także na nich doświadczenia, zjadamy je, nosimy ubrania ze zwierzęcych skór. Lubimy rysować i malować zwierzęta oraz przenosić je z miejsca na miejsce w ramach „ulepszania natury”. To „ulepszanie natury” jest trendem ogólnoświatowym, jakąś naszą obsesją, która powoduje, że ingerujemy w życie zwierząt nie zastanawiając się, jaki to będzie miało skutek dla tych zwierząt, ich współtowarzyszy i rodzin. Bezlitośnie wtrącamy się w życie zwierząt i robimy to z łatwością, ponieważ stanowimy większość. Brakuje nam umiaru. Na swój sposób zwierzęta ciągle nas proszą abyśmy traktowali je lepiej, albo zostawili je w spokoju. Jak mógłby wyglądać manifest zwierząt? Zwierzęta chcą lepszego traktowania lub świętego spokoju i ta prośba jest w pełni uzasadniona. Musimy przestać ignorować sygnały wysyłane nam przez zwierzęta i otworzyć nasze serca na ich prośby. Możemy z łatwością zrobić to, o co nas proszą-nie przysparzać im bólu, cierpień, samotności, smutku i śmierci, nie skazywać ich na wymarcie. Wszystko jest kwestią wyboru, tego, w jaki sposób przeprowadzamy badania naukowe, jakie mamy rozrywki, co kupujemy, gdzie mieszkamy, co jemy, jakie nosimy ubrania, a nawet czy planujemy powiększyć rodzinę.

Jak w każdym dobrze przygotowanym manifeście należy wezwać do działania opartego zarówno na faktach, jak i na własnych przekonaniach. Należy uwrażliwić ludzi na los zwierząt i zmienić powszechnie panujące przekonanie, że ci, którzy bronią zwierząt i środowiska naturalnego to „radykałowie” i „ekstremiści”. Nikt nie powinien przepraszać za to, że ma pasję ani wstydzić się tego, że ma uczucia. Ten manifest zwierząt to prośba, aby postrzegać zwierzęta, jako istoty posiadające uczucia i emocje, aby uświadomić ludziom, że okrucieństwo wobec zwierząt zbyt często definiuje nasze relacje z nimi, więc należałoby to zmienić okazując zwierzętom więcej współczucia. W bardzo dużym stopniu to od nas zależy życie zwierząt. Jesteśmy ich strażnikami. Dlatego jak najszybciej do naszych relacji ze zwierzętami powinniśmy wprowadzić dobroć i współczucie Nie bójmy się zmian, które wpłynął na poprawę życia zwierząt. Otoczmy je opieką. Takie zmiany uzdrowią nasza świat i nas samych. Nieżyjący już teolog Thomas Berry podkreślał, że nasz stosunek do Natury powinien wynikać z szacunku do niej, a nie opierać się na jej wykorzystywaniu. Każdy człowiek ma swoją wartość, każde życie ludzkie ma znaczenie. Wszystkie zwierzęta, także ludzie mają prawo do szacunku i godności osobistej. Należy akceptować istnienie wszystkich istot żywych bez względu na to, jakie są i kim są. I zwierzęta i inne żywe istoty zasługują na szacunek po prostu, dlatego, że istnieją. Nasze odizolowanie się od świata zwierząt i natury niszczy nas i nie zdajemy sobie nawet sprawy ile piękna i cudów życia nas przez to omija.

Dociera to do nas dopiero, gdy nagle dostrzeżemy biegnącą wiewiórkę, śpiewającego ptaka, pszczołę krążącą wokół kwiatka czy dziecko obserwujące mrówki. W takich chwilach czujemy jedność ze wszystkimi żywymi istotami i otaczającą nas naturą. Jeśli spróbujemy wywołać w sobie współczucie w stosunku do każdej napotkanej istoty, to będzie to wielki postęp, który spowoduje, że wszyscy zaczną zwracać uwagę na środowisko naturalne. W przeciwieństwie do śmieci, które po nas pozostaną, możemy także zostawić po sobie ten cień współczucia i przekazać go następnym pokoleniom. To przez jego pryzmat powinniśmy podejmować nasz codzienne decyzje. Możemy sprawić, aby wybory, których dokonujemy wobec zwierząt były ludzkie i pełne współczucia. To proste.

Oto sześć powodów, dla których warto się starać:

  • Ziemię zamieszkujemy wspólnie ze zwierzętami.
  • Zwierzęta myślą i czują.
  • Zwierzęta potrafią współczuć i zasługują na współczucie.
  • Wspólne przebywanie wywołuje troskę natomiast wyobcowanie powoduje brak szacunku.
  • Świat powinien okazywać zwierzętom współczucie.
  • Okazywanie współczucia pomaga wszystkim żywym istotom i naszemu światu.

Coraz więcej ludzi zauważa wpływ współczesnego świata na życie zwierząt. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie i zwierzęta powinni ze sobą współistnieć, że nasz los zależy od losu zwierząt. Jestem optymistą i marzycielem i naprawdę wierzę w to, że dzięki naszym wysiłkom przyszłość zwierząt i ludzi może być lepsza.

Tłumaczenie: Dorota Madejewska

Facebook Comments

Może Ci się również spodoba

Shares