„Zwierzęca Etyka” Robert Garner

Prace Petera Singera i Toma Regana w ruchu praw zwierząt od lat cieszą się wielką popularnością, niemniej bardzo często napotykałam opinie, że ich książki są zbyt trudne dla osób spoza „branży filozoficznej”. Proponuję zatem książkę, której autor dołożył wszelkich starań by jak najprościej przedstawić główne nurty etyczne dotykające problemu relacji ludzi ze zwierzętami. Robert Garner przygląda się zarówno tradycyjnej etyce, która reprezentuje dominujący aktualnie światopogląd, jak i dwóm najważniejszym nurtom wspierającym ideę wyzwolenia zwierząt.

Możemy zatem zbadać jakie są dobre i złe strony każdej z teorii oraz temu, jak odpowiadają one na najważniejsze pytania: czy mamy prawo zabijać zwierzęta? (Na czym polega zło ich śmierci?) Czy i w jakim stopniu możemy je wykorzystywać dla realizacji naszych celów? Najmocniejszą stroną książki jest zatem część praktyczna, czyli zastosowanie teorii w konkretnych problemach.

Autor bada podstawowe zagadnienia takie jak:

  • zjadanie zwierząt;
  • wiwisekcja;
  • wykorzystywanie zwierząt w celach rozrywkowych: w zoo, cyrku, oceanarium, polowaniach;
  • nasz stosunek do dzikich zwierząt.

Znajdziemy tutaj również krótką refleksję na temat strategii stosowanych przez obrońców zwierząt, w której oprócz klasycznego pytania o dopuszczalność użycia przemocy w akcjach bezpośrednich pojawiają się również rozważania o skuteczności prowadzonych kampanii, oraz modelu społecznym, który najlepiej realizowałby interesy zwierząt.

Książkę polecam głównie tym, którzy zaczynają się kształcić w tematyce etyki zwierząt i znają w miarę dobrze język angielski. Można ją potraktować jako wstępny podręcznik, gdyż zawarte w niej informacje są obowiązkowe dla każdego zainteresowanego etyką. Warto po nią sięgnąć by rozwiać nieporozumienia wynikając z różnych interpretacji etyki Singera i Regana. Bardzo dobrze zostały tutaj bowiem podkreślone słabe strony ich teorii, dzięki czemu zmuszeni zostajemy do wnikliwej refleksji nad naszymi zobowiązaniami wobec zwierząt. Zwłaszcza, że nawet przez teoretyków praw nie są one traktowane na równi z ludźmi, zaś na gruncie utylitaryzmu nie są całkowicie chronione przed wykorzystywaniem przez człowieka.

Autor: Robert Garner
Tytuł: Animal Ethics
Wydanie: Polity Press 2005

Tekst: Urszula Zarosa

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content