Wtargnięcia, których nie było i zwierzęta w torebkach z kryształami Swarovskiego, czyli pierwsze posiedzenie Zespołu Ochrony Praw Właścicieli Zwierząt posła Sachajki.

Pierwsze spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa założonego przez posła Jarosława Sachajkę odbyło się 19 grudnia 2019 r.

Na posiedzeniu zespołu poza rolnikami i organizacjami prozwierzęcymi były obecne osoby związane z hodowcami zwierząt futerkowych i ich mediami, osoby skazane za znęcanie nad zwierzętami oraz autor prezentacji o ekoterroryzmie, która, jak się okazało, nie miała nic wspólnego z pracami zespołu, ale wpisywała się w narrację hodowców futerkowych. Podobnie pozbawione sensu były dane przedstawione przez Policję (z tego miejsca dziękujemy za wsparcie udzielane przy interwencjach) o podpaleniach i wtargnięciach, ale samo zadanie pytania o te dane przez posła Sachajkę musiało sprawić, że poczuł, iż jego misja jest bardzo ważna i potrzebna.

zaspol2

Brak argumentów i przykładów patologicznego działania organizacji prozwierzęcych próbowano przykryć ogólnymi stwierdzeniami i mocnymi oskarżeniami o rzekomy ekoterroryzm, kradzieże, działanie w celu osiągnięcia korzyści finansowych oraz inspirowanie do podpaleń gospodarstw.
Poseł Sachajko poczuł się zachęcony pozytywnymi recenzjami w mediach należących do hodowców futerkowych i zorganizował kolejne Zespoły, które również zrelacjonujemy.

Przygotowaliśmy skrót wideo z posiedzenia.

Poniżej prezentujemy krótkie streszczenie do pełnej relacji.

Zespół rozpoczął się od odpowiedzi na kuriozalne pytania posła Sachajki skierowane do Policji, które dotyczyły pożarów gospodarstw i wtargnięć na tereny gospodarstw. To wpisuje się w narrację hodowców futerkowych, twierdzących, że osoby związane z organizacjami prozwierzęcymi odpowiadają za nielegalne działania.
10:02:40 –  10:03:08

Ku rozczarowaniu posła i obecnych na sali hodowców futerkowych, futrzarskich mediów, oraz osób skazanych za znęcanie nad zwierzętami prawomocnymi wyrokami przedstawiciel MSWiA nie miał danych stwierdzających, kto podpalił gospodarstwa albo był sprawcą wtargnięcia. Brak również danych potwierdzających twierdzenia o wypuszczaniu zwierząt. Nie ma też informacji o odbiorach zwierząt.
10:03:21 – 10:07:04

Przewodniczący Sachajko poprosił Ministerstwo Rolnictwa o przedstawienie informacji o “propagowaniu informacji o stanie faktycznym dobrostanu zwierząt w gospodarstwach”.
10:07:36 – 10:07:50

Tutaj, ku niezadowoleniu przewodniczącego, okazało się, że inspekcja statystycznie dociera z kontrolą do każdego gospodarstwa zaledwie raz na 12 lat, a uchybienia sięgają nawet 20% (pamiętajmy, że są to zapowiedziane kontrole).
10:07:54 – 10:09:01

Przewodniczący, zauważając, że dane o częstotliwości kontroli nie wyglądają dobrze, proponuje, żeby to organizacje branżowe prowadziły kontrole (czyli żeby rolnicy kontrolowali samych siebie).
10:11:28 – 10:11:59

Następnie zabrali głos hodowcy i zaczęli opowiadać przerażające historie. Nie podali jednak nazw organizacji, które rzekomo postępowały nielegalnie. Hodowcy nie wyjawili też żadnych szczegółów ani konkretów.
10:15:15 – 10:16:37

Nie ma przykładów na nielegalne działania polskich organizacji? Nie szkodzi, opowiemy historię zasłyszaną z Francji i zasugerujemy, że chodzi o pieniądze.
10:17:48 – 10:18:13

Pada zarzut, że jako organizacje nie zajmujemy się zwierzętami porzuconymi (mimo tego że pod opieką fundacji są dziesiątki tysięcy psów i kotów).
10:19:36 – 10:20:13

Zabierały głos również osoby z zarzutami o znęcanie się nad zwierzętami, które zauważają, że zawiadomienia o wtargnięciu są umarzane. Zainteresowanych ich wywodami odsyłamy do pełnej wersji zapisu posiedzenia zespołu.
10:12:15 – 10:22:53

Kiedy w końcu usłyszeliśmy konkretną nazwę organizacji… Organizacja ta wezwała autora przywołanych słów do przeprosin, ponieważ nie odpowiadają one rzeczywistości.
10:26:46 – 10:27:25

Koleżanka Anny K. ze Stowarzyszenia Pokrzywdzeni przez System mówi o kradzieży, podczas gdy organizacja przyjechała na fermę z… decyzją wójta o odbiorze, czyli postąpiła w 100% zgodnie z przepisami.
10:30:16 – 10:30:57

Wobec braku danych z policji oraz konkretnych przykładów potwierdzających złe działanie organizacji, przewodniczący sięga po broń atomową: prezentację na temat ekoterroryzmu. Wszyscy wstrzymali oddech.
10:37:07 – 10:37:19

Rozpoczyna się prezentacja, w której nie ma żadnych konkretów ani nazw organizacji. Nie ma żadnego przykładu uzasadniającego konieczność zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Wbrew zapowiedzi podczas prezentacji nie pada ani jeden przykład nieprawidłowego działania organizacji prozwierzęcych.
10:37:25 – 10:38:34

Jest za to mowa o ekoharaczach, wyłudzeniach i tysiącach zablokowanych inwestycji. Wszystko to bez jakichkolwiek przykładów nielegalnej działalności. Większość prezentacji w ogóle nie dotyczy działalności organizacji prozwierzęcych. Autor materiału nie odróżnia domniemanych działań organizacji pseudoekologicznych od działań lokalnych społeczności protestujących zgodnie z prawem przeciwko inwestycjom.
10:41:18 – 10:42:04

Na koniec prezentacji, która nie udowodniła, że dochodzi do jakichkolwiek kradzieży ani nie podała żadnego przykładu kradzieży, prowadzący podsumował, że organizacje są bezkarne i posługują się strachem.
10:57:24 – 10:57:42

Następnie głos zabrał przedstawiciel izb rolniczych, zapowiadając, że ma przykłady zabierania zwierząt. Niestety nie doczekaliśmy się żadnych konkretów poza historią o traktorze sąsiada. Jest w niej mowa o kradzieży zwierząt, ale nie pada żadna nazwa organizacji ani szczegóły sprawy, które pozwoliłyby stwierdzić, że cała historia nie została wymyślona. Mówca obiecał, że może prześle dokumenty.
10:59:20 – 11:01:08

Cezary Wyszyński z Fundacji Viva! zwrócił uwagę na to, że nie padły konkretne przykłady nielegalnego działania organizacji, które uzasadniałyby zmianę ustawy. Zaprotestował też przeciwko nazywaniu ekoterroryzmem protestów lokalnych społeczności przeciwko inwestycjom. Zwrócił również uwagę na to, żeby na spotkaniach zespołu nie używać sformułowań “wtargnięcie” i “kradzież” bez prawomocnych wyroków. Zadał również pytanie, czy podpalenia i wtargnięcia, o których policja mówiła na początku spotkania, miały coś wspólnego z działalnością organizacji prozwierzęcych.
11:04:31 – 11:07:31

Przedstawiciel policji jeszcze raz podkreślił, że nie ma informacji, z czym wiązały się wtargnięcia i pożary w gospodarstwach.
11:07:38 – 10:08:45

Posłanka Katarzyna Piekarska poprosiła autora prezentacji o ekoterroryzmie o podanie nazw konkretnych organizacji, które dopuszczają się łamania prawa. Prosiła również o ostrożne używanie słowa “ekoterroryzm”, ponieważ jest to ciężki zarzut (chyba, że ktoś został skazany za terroryzm).
11:10:46 – 11:12:13

Pan Sławomir Szyszka przyznał, że nie ma danych o związku pożarów z działalnością organizacji prozwierzęcych. Przedstawił tylko teorię o inspirowaniu sprawców pożarów. Powiedział, że “jest to stwierdzone”, a “sprawca jednego z podpaleń był zainspirowany”. Nie podał jednak żadnych szczegółów.
11:12:55 – 11:13:23

Pan Sławomir Szyszka zaapelował do Fundacji Viva!, żeby odstąpiła od ukarania więzieniem człowieka, który gilotynował karpie bez ogłuszania, ponieważ poprzednio był skazany za przygarnięcie psa i prowadzenie go za samochodem. W rzeczywistości sprawca poprzednio był kilkakrotnie skazany za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.
11:14:24 – 11:15:00

Martyna Kozłowska z Fundacji Viva! zauważyła, że w dyskusji jest chaos, i że w ten sposób nie sposób dojść do żadnych wniosków. Zaproponowała, że przygotuje prezentację pokazującą, w jakich sytuacjach interweniujemy.
11:17:12 – 11:18:25

Krzysztof Tołwiński z Federacji Gospodarstw Rodzinnych skierował słowa do organizacji prozwierzęcych. Był łaskaw stwierdzić, że ich działalność jest wynaturzeniem, a przedstawiciele organizacji zachowują się jak najgorsze zwierzęta.
11:19:41 – 11:20:59

Pan Tołwiński stwierdził, że rolnik z Garwolina został okradziony i oskarżony w sądzie. Niestety nie powiedział, o jaką organizację chodzi, ale z jego słów wynika, że rolnik został prawomocnie skazany i nie pomogło mu odwołanie złożone do sądu apelacyjnego. Przyznał więc, że działanie zostało wykonane zgodnie z prawem.
11:21:17 – 11:22:09

Autor prezentacji o ekoterroryzmie powiedział, że “przychodzi ktoś z bronią w ręku” i grozi spaleniem. Człowiek ten był sponsorem “zielonych organizacji”. Autor przyznaje, że nie dotyczy to organizacji, które są na spotkaniu Zespołu. Na koniec stwierdził, że “wie, o czym mówi”.
11:30:40 – 11:32:13

Pani ze Stowarzyszenia hodowców bydła mięsnego opowiedziała o wtargnięciu przedstawicieli organizacji na swoją posesję, które nie okazało się wtargnięciem, tylko wejściem za jej zgodą – “wtargnęli w tym sensie, że się zapytali, czy mogą”. Nie podoba jej się, że ludzie fotografują jej zwierzęta. Opowiedziała, że w Celestynowie ekoterroryści też robili zdjęcia u rolnika i je opublikowali. Na koniec zaproponowała, żeby w ustawie o ochronie zwierząt był zapisany obowiązek publikowania informacji, gdzie wykonano dane zdjęcie.
11:32:59 – 11:34:50

Pan Sławomir Szyszka zwrócił uwagę na jego zdaniem ogromne zagrożenie dla dobrostanu zwierząt. Chodzi o noszenie zwierząt w torebkach przez celebrytów…
11:37:09 – 11:37:45

Po całym spotkaniu, przy braku konkretów i dowodów na złe działanie polskich organizacji prozwierzęcych, członkini zespołu poseł Wargocka w podsumowaniu stwierdza, że jednak problem jest. Przywołała przykład Garwolina, ale nie wiemy nadal, o jaką organizację chodzi ani o którego rolnika. Prawdopodobnie chodzi o osobę, która została skazana prawomocnym wyrokiem za znęcanie, a sąd orzekł przepadek wszystkich zwierząt!
11:43:45 – 11:44:31

Pan Poseł Sachajko zapowiedział kontynuację prac zespołu mających na celu pozbawienie organizacji możliwości odbierania zwierząt, których życiu zagraża niebezpieczeństwo…

Co możesz zrobić?

  1. Podpisz petycję przeciwko zakazaniu organizacjom interwencyjnego odbioru zwierząt: https://www.petycjeonline.com/petycja_przeciwko_zlikwidowaniu_prawnej_ochrony_zwierzat_w_polsce
  2. Znasz któregoś z posłów/posłanek w tym zespole? Zaproponuj spotkanie, na którym zapytasz, jakie mają intencje i podstawy działania:https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADZESP&Zesp=611
  3. Udostępnij ten wpis!
  4. Niepokoją Cię działania Posła Sachajki? Zapytaj go, dlaczego chce pogorszyć ochronę zwierząt w Polsce: https://www.facebook.com/Jaroslaw.Sachajko.K15/
Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares