Oświadczenie Fundacji Viva! w sprawie akcji PETA na rzecz rezygnacji z wykorzystywania kaszmiru.

2018-Kaschmir-Mongolei-China-01_02-10-c-PETA-Asia
Warszawa 18.02.2020 r.

Oświadczenie Fundacji Viva! w sprawie akcji PETA na rzecz rezygnacji z wykorzystywania kaszmiru do produkcji ubrań przez markę RESERVED będącej własnością LPP S.A.

Na wstępie pragniemy zauważyć, że działania akcji nie są wymierzone w markę Reserved, ale w fakt wykorzystania w jej kolekcjach konkretnego surowca – kaszmiru. Doceniamy kroki, które podjęła LPP, m.in. rezygnację z wykorzystania futer naturalnych czy angory. Niestety produkcja kaszmiru również wiąże się z cierpieniem zwierząt i dlatego organizacje zwróciły się do LPP z prośbą o rezygnację z tego materiału – początkowo w bezpośrednim kontakcie, a w związku z brakiem dobrej dla zwierząt reakcji – 10 miesięcy później – przez prowadzoną obecnie kampanię społeczną.

LPP w swoich oświadczeniach kilkukrotnie podniosła kwestię rzekomego braku informacji o tym, w jaki sposób jest pozyskiwany kaszmir trafiający m.in. do ich ubrań. To twierdzenie nie jest zgodne z  prawdą. Mamy informacje, które wskazują na to, że od maja 2019 r. LPP była powiadamiana o wynikach śledztwa PETA, otrzymała raport oraz dokumentację zdjęciową. Następnie kilkukrotnie przedstawiciele tej organizacji kontaktowali się z prośbą o wycofanie kaszmiru z kolekcji RESERVED.

LPP było więc informowane wielokrotnie, wyczerpująco i szczegółowo o pochodzeniu i sposobie pozyskiwania kaszmiru wykorzystanego w ich kolekcji. Spółka ze swojej strony nie przedstawiła danych, które świadczyłyby o tym, że materiały wykorzystywane przez Reserved nie powodują cierpienia zwierząt.

Oświadczenie zamieszczone na stronie LPP nie wyjaśnia ani nie rozwiązuje głównych problemów związanych z pozyskiwaniem kaszmiru. Sprowadza się do deklaracji, że firma będzie korzystać z certyfikowanego materiału. Stosowanie certyfikowanego kaszmiru od 2021 r. nie zapobiegnie cierpieniu zwierząt. Nadal będzie dozwolona bolesna praktyka wyrywania sierści u spętanych zwierząt, która została przedstawiona na billboardzie. Trzeba również brać pod uwagę realia. Żaden certyfikat nie zapobiegnie sytuacjom nagranym przez PETA: brutalnego traktowania zwierząt przez pracowników, którzy chcą wykonać swoją pracę jak najszybciej. 

Żaden certyfikat nie zmieni losu zwierząt nie produkujących wystarczającej ilości kaszmiru, które zostaną wykastrowane bez znieczulenia (certyfikat to dopuszcza!) i zabite dokładnie tak samo jak na nagraniach PETY. To wszystko dla niewielkiej ilości włókien, bez których marka Reserved rozwijałaby się co najmniej równie dynamicznie jak do tej pory.

Insynuacje co do motywów naszych działań i sugestie, że blokujemy w mediach społecznościowych posty, jak również wypieranie się obszernej korespondencji informującej LPP o warunkach i procedurach, jakim poddawane są kozy, to próba odwrócenia uwagi od meritum problemu. W wewnętrznym piśmie skierowanym do pracowników LPP przyznała, że ma świadomość, w jaki sposób pozyskuje się kaszmir. Oczekujemy zatem, że firma/marka wykaże się taką samą uczciwością przed opinią publiczną, przyznając po pierwsze: że zdaje sobie sprawę z problemu cierpienia zwierząt przy wyrobie kaszmiru, po drugie: że uzyskanie certyfikatu nie czyni całego tego procesu mniej okrutnym.

Kampania dotycząca kaszmiru docelowo obejmie wszystkie firmy, które go używają. Obecnie kierowana jest do firmy LPP, ponieważ ta jest jedną z pierwszych, która zadeklarowała, że nie wycofa tego produktu. W innych krajach akcja kierowana jest do kolejnych firm takich jak Madwell. Wiele marek właśnie teraz, zapoznawszy się z wiarygodnymi dowodami na złe traktowania zwierząt, rozważa rezygnację z wykorzystywania tego materiału.

Organizatorem kampanii jest PETA. My jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! postanowiliśmy ją wesprzeć, ponieważ alarmujemy o problemie systemowego cierpienia zwierząt, niezależnie od tego, jakiego produktu dotyczy jak również niezależnie od tego, kto jest jego producentem, dystrybutorem i w jakim rejonie świata prowadzi działalność. Dlatego wspieraliśmy w przeszłości wiele innych kampanii PETY, kierowanych m.in. do Benetton czy KFC.

W swoich oświadczeniach, opartych na notorycznie powtarzanej, nieprawdziwej tezie o kasowaniu postów i braku informowania o sytuacji na fermach zwierząt, z których pozyskuje się kaszmir, LPP nie wskazuje, w którym miejscu informacje zamieszczane w naszych mediach społecznościowych są nieprawdziwe. Firma LPP nie przedstawia żadnych dowodów na poparcie swojej deklaracji o tym, iż kaszmir z ubrań RESERVED nie pochodzi z rzeczonych ferm na terenie Chin i Mongolii – które zaopatrują w kaszmir 90 procent światowego rynku. Dysponujemy jedynie zapewnieniem, które nie da się w żaden sposób zweryfikować.

Jedną z firm, które zadeklarowały wycofanie kaszmiru po zapoznaniu się z drastycznymi nagraniami z ferm, była H&M. Produkty z tego materiału nadal są w ofercie firmy, ponieważ nie jest możliwe wycofanie ubrań z dnia na dzień. Mamy tego świadomość i nie oczekujemy od żadnej firmy – w tym również od LPP – że wycofa ze sklepów ubrania tylko po to, by poddać je utylizacji. Byłoby to działanie nieekologiczne i pozbawione sensu, biorąc pod uwagę, że kaszmir został już pozyskany i nie da się cofnąć cierpienia, które zostało zadane. Skierowany do RESERVED apel ma na celu uzyskanie deklaracji całkowitego zaprzestania wykorzystywania kaszmiru. Firma LPP nie przedstawia żadnych dowodów na poparcie swojej deklaracji o tym, iż kaszmir z ubrań RESERVED nie pochodzi z rzeczonych ferm na terenie Chin i Mongolii – które zaopatrują w kaszmir 90 procent światowego rynku. Dysponujemy jedynie zapewnieniem, które nie da się w żaden sposób zweryfikować. 
—-
Akcje pod sklepami RESERVED odbędą się w najbliższych dniach, wicej informacji – daty oraz miejsca -> Wzywamy sieć Reserved do rezygnacji z kaszmiru!

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content