Regulamin konkursu Viva Mobile i Prozwierz

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest ProZwierz oraz Viva Mobile.

Konkurs odbywa się w dniach 10.09.2020-17.09.2020.

Fundatorem nagród jest Viva Mobile.

Przebieg konkursu oraz zasady wyłaniania zwycięzców

Pytanie konkursowe pojawi się na Instagramie Viva Mobile oraz ProZwierza.

W konkursie może wziąć udział każda osoba.

Należy zaobserwować oraz polubić zdjęcie konkursowe na profilu Viva Mobile oraz ProZwierz.

Trzeba również oznaczyć w komentarzu trzy profile zwierzaków lub osób, które mają zwierzaka.

Odpowiedź na pytanie należy udzielić w komentarzu pod postem.

Mamy do rozdania łącznie 10 nagród. Zwycięzcę wyłonimy dzień po zakończeniu konkursu.

Zostaną nagrodzone najciekawsze odpowiedzi.

Z osobami, które wygrają skontaktujemy się na Instagramie.

Jedna osoba może zwyciężyć tylko raz.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

Współadministratorami danych osobowych są:

  1. Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
  2. ProZwierz Beata Bończewska Ambitne projekty, z siedzibą ul. Zielona 8, 05-250 Radzymin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: kontakt@ambitnamarka.pl, telefonicznie pod numer 609 425 393, NIP: 8621562187

Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

  1. a) przyjęcia zgłoszenia konkursowego, rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzców– art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. b) rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z organizacją konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

Administratorzy nie zamierzają przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administratorzy będą przekazywać dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów przez okres niezbędny na dochodzenie i obronę roszczeń, tj. 3 lata od zakończenia roku, w którym odbył się konkurs.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Skargę na działania Administratorów można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.

Administratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Weź udział we wspólnym konkursie Viva Mobile i bloga o psach - Prozwierz - zgarnij dodatkowe 10Gb do swojego abonamentu w sieci Viva Mobile!

Zapraszamy do udziału w konkursie Viva Mobile 

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares