Wrocław – miasto remontów elewacji w sezonie lęgowym ptaków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” zarządzająca budynkami na terenie Wrocławia przeprowadza rutynowo remonty elewacji i termomodernizację budynków w sezonie lęgowym – alarmują aktywiści.

Zgodnie z polskim prawem wszystkie gatunki ptaków i nietoperzy jakie wykorzystują budynki jako miejsca swojego gniazdowania są objęte ochroną prawną. Zakratowanie lub zamurowanie piskląt jest przestępstwem ponieważ skazuje je na śmierć głodową. Taki czyn jest traktowany jako znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem i podlega karze pozbawienia wolności.

Dzięki interwencji wolontariuszy fundacji Viva udało się powstrzymać pracę w budynkach przy ulicy Kolejowej oraz Poznańskiej. 

Pierwsza z tych interwencji miała miejsce 7 czerwca, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” została powiadomiona drogą mailową oraz telefonicznie o godzinie 7 rano następnego dnia o obecności widocznych gołym okiem gniazd jerzyka oraz wróbla – mówi Zuzanna Pietrowska, wolontariuszka Vivy. Aktywność ptaków oraz odgłosy wskazywały na obecność piskląt w gniazdach. Mimo to prace nie zostały wstrzymane. Konieczna okazała się interwencja Policji oraz Animal Patrolu Straży Miejskiej – dodaje.

Interwencję podjęła także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która nie wydała Spółdzielni zezwolenia na prace niedozwolone wobec gatunków prawnie chronionych i w piśmie z dnia 11 czerwca wezwała Spółdzielnię do zaprzestania prac informując o zakazach obowiązujących wobec ptaków

•                 umyślnego zabijania

•                 umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych

•                 niszczenia siedlisk i ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych

•                 niszczenia i usuwania gniazd

•                 umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień.

Dodatkowo w przypadku umyślnego zabijania zwierząt prawnie chronionych, konieczna jest zgoda Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Rozpoczęcie przeprowadzania prac przy ulicy Poznańskiej wolontariuszka zauważyła dnia 15.06, o czym niezwłocznie powiadomiła służby drogą mailową. Zawiadomienie otrzymała także Spółdzielnia. Następnego dnia rano, pomimo informacji od przebywającego na miejscu wolontariusza, ekipa budowlana podjęła prace zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu gniazdujących w budynku jerzyków i wróbli. Ponownie konieczna okazała się interwencja Policji oraz Animal Patrolu Straży Miejskiej.

Podczas interwencji na ulicy Poznańskiej, zgodnie z relacją świadka na miejscu pojawiły się dwie osoby  wezwane przez robotników, które przedstawiły się,  jako pracownicy  administracji spółdzielni. Podczas wyjaśnień kobieta przyznała, że w poprzednich latach dostawali zgłoszenia o ptakach gniazdujących w miejscach wykonywania remontów. Rozmowa była nagrywana przez policję.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wydawała zgody także w tym przypadku i wystosowała  pismo do Spółdzielni już 16.06.2021.

W tym samym piśmie zaadresowała także dwa kolejne przypadki zgłoszone przez wolontariuszy, co do których zgody RDOŚ nie było:

•                 remont na ulicy Młodych Techników, gdzie ściana szczytowa oraz balkony identyczne do tych stanowiących siedlisko jerzyków i wróbli na ulicy Poznańskiej już zostały w całości wyremontowane, na sąsiednich ścianach tego budynku w okolicach balkonów są widoczne gniazda, a aktywność ptaków sugeruje obecność młodych. Istnieje zatem podejrzenie, że podczas wykonanych prac doszło do zniszczenia gniazd

•                 remont ściany szczytowej budynku na ulicy Prostej, gdzie na etapie rozpoczęcia prac u szczytu rynny widoczne było pojedyncze gniazdo. Wolontariusze nie zaobserwowali aktywności ptaków, na drugi dzień gniazdo zostało usunięte.

Co więcej, wolontariusze zauważyli fakt zakończenia remontów elewacji przy ulicach  Głogowskiej, Kruszwickiej oraz Lubińskiej, gdzie można podejrzewać, że sytuacja była podobna. Budynki te są identyczne jak na Poznańskiej i Młodych Techników.

Według Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń udostępnianego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego  Spółdzielnia w samych latach  2020 i 2021 otrzymała pozwolenia na przeprowadzenie remontów elewacji osiemnastu budynków. W przypadku części z nich jeszcze nie rozpoczęto prac. Wolontariuszom już udało się zaobserwować gniazda na kolejnym z nich przy ulicy Czarnieckiego. Większość budynków to budynki z licznymi otworami, gdzie najprawdopodobniej gniazdują ptaki.

Z rozmowy telefonicznej z RDOŚ wiemy, że to nie pierwszy rok gdy interweniują po otrzymaniu zgłoszeń prac w sezonie lęgowym prowadzonych przez „Cichy Kącik” – podkreśla Zuzanna Pietrowska.

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!  we współpracy z fundacją Niech Żyją będą dalej zajmowała się tą sprawą.

Co zrobić gdy jestem świadkiem remontu budynku, na którym gniazdują ptaki?

Gdy prace właśnie trwają należy powiadomić niezwłocznie  policję lub straż miejską. We Wrocławiu przy Straży Miejskiej działa Animal Patrol, specjalnie powołany do tego typu interwencji.

Należy również zarządcy budynku przekazać pisemnie (lub mailowo) za potwierdzeniem odbioru informację o gniazdujących na budynku ptakach.

Zawiadomienia (przykładowo drogą mailową) powinny zostać także przesłane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Jak powinien postępować inwestor?

•                 Inwestor powinien zlecić ekspertyzę przyrodniczą w terminie największej aktywności zwierząt

•                 Zaplanować prace w terminie nie zagrażającym zwierzętom

•                 Zabezpieczyć siedliska ptaków po zakończeniu sezonu lęgowego aby nie zostały ponownie zajęte przez zwierzęta

•        Zamontować budki  lęgowe w miejsce zniszczonych siedlisk ptaków, jeżeli kiedykolwiek było tam gniazdo.

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shares
Skip to content