Regulamin konkursu „Wege Challenge 2022”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz – Viva! z siedzibą w Warszawie ul. Kawęczyńska 16/39.

Konkurs odbywa się w dniu 20.01.2022 w ramach wydarzenia Wege Challenge 2022 organizowanego przez Zostań Wege.

Nagrodą jest książka.

Przebieg konkursu oraz zasady wyłaniania zwycięzców

Pytanie konkursowe pojawi się w dniu 20.01.2022 jako post umieszczony na wydarzeniu FB Wege Challenge 2022 (https://fb.me/e/d8Xw2vdFQ)

W konkursie może wziąć udział każda osoba, która wzięła udział lub była zainteresowana wydarzeniem Wege Challenge 2022

Odpowiedzi na pytania należy przesłać na maila karolina.c@viva.org.pl

Czas na odpowiedź, to 24 godziny od ukazania się pytania.

Do maila z odpowiedzią należy dołączyć formułkę, która pojawi się w poście z pytaniami.

O zwycięstwie zadecyduje kolejność odpowiedzi, które spłyną na maila.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  a) przyjęcia zgłoszenia konkursowego, rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród w ramach „Tygodnia Wege” – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  b) rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z organizacją konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do organizacji będących sponsorami nagród,
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny na dochodzenie i obronę roszczeń, tj. 3 lata od zakończenia roku, w którym odbył się konkurs.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content