Remonty elewacji zabójcze dla ptaków

Remonty elewacji w sezonie lęgowym, gdy nie są przeprowadzane zgodnie z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stanowią duże zagrożenie dla ptaków. Niestety wielu inwestorów nadal nie przeprowadza ekspertyzy ornitologicznej przed rozpoczęciem prac, nie zapewnia także nadzoru ornitologicznego w trakcie ich prowadzenia.

Zarówno w tym jak i w ubiegłym roku informowaliśmy wielokrotnie o remontach rozpoczętych pomimo obecności ptaków. Niestety nie każda taka sytuacja ma szczęśliwy finał.

Nasza wolontariuszka podjęła próbę interwencji na ulicy Prostej 46 we Wrocławiu, gdzie remont budynku wielorodzinnego zleciła Gmina Wrocław. Prace zagrażały zaobserwowanemu gniazdu wróbla w pobliżu miejsca łączenia z sąsiednim budynkiem.

Niestety po interwencji straży miejskiej oraz policji w spawie płoszenia, świadek nagrał następującą sytuację:

Jak widać na nagraniu Panowie wyjmują zawartość ze wskazanego jako gniazdo miejsca.

W czasie nagrania widać jak wyjmowany jest większy element, który może być pisklęciem.

Zaobserwowane zdarzenie zostało od razu zgłoszone na policję. Niestety patrol przyjęchał już dużo po fakcie. Zgodnie z relacją świadka, po około dwóch godzinach od wykonania powyższego filmu, została przeprowadzona ekspertyza ornitologiczna, na którą powoływali się pracownicy budowy. Nie dziwi, że w tym czasie we wskazanym miejscu ornitolog stwierdził jedynie resztki materiału gniazdowego.

O zajściu został zawiadomiony Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto, niestety nie wiemy nic o dalszych działaniach służb. Fundacja Viva! nawiązała współpracę z Fundacją Gruszętnik aby nadać dalszy bieg sprawie.

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content