Regulamin konkursu z Go Vege

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz – Viva! z siedzibą w Warszawie ul. Kawęczyńska 16/39.

Konkurs odbywa się w dniach 14-28 maja 2023. Zwycięża 5 osób wyłonionych przez jury konkursu, które o wygranej zostaną powiadomione mailowo do końca maja 2023.

Sponsorem nagród jest Biedronka.

Przebieg konkursu oraz zasady wyłaniania zwycięzców

W dniach 14 – 28 maja należy stworzyć wegańskie danie z wykorzystaniem tofu marki Go Vege (Biedronka), przysłać przepis i trzy zdjęcia potrawy (samo danie, bez wizerunku osób) wykonane przez jej autora na maila tydzienwege@viva.org.pl.

Osoba, która zajmie pierwsze miejsce otrzyma publikację przepisu na stronie biedronka.pl/go-vege przez okres 3 m-cy oraz na głównym profili Fundacji Viva na FB + nagrody rzeczowe od Go Vege (Biedronka).

Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma publikację przepisu na głównym Instagramie Fundacji Viva oraz nagrody rzeczowe od Go Vege (Biedronka).

Osoba, która zajmie trzecie miejsce otrzyma publikację przepisu na głównym Instagramie Fundacji Viva oraz nagrody rzeczowe od Go Vege (Biedronka).

Osoby, które zajmą czwarte i piąte miejsce otrzymają publikację przepisu na profilu Zostań Wege na FB oraz nagrody rzeczowe od Go Vege(Biedronka).

W konkursie może wziąć udział każda osoba obserwująca profil Vivy i Biedronki.

O zwycięstwie zadecyduje jury składające się z przedstawicieli fundacji.

Pozostałe postanowienia

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902– czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

a) przyjęcia zgłoszenia konkursowego, rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród w ramach „Konkurs z Go Vege” – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z organizacją konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do organizacji będących sponsorami nagród, a także do dostawców usług teleinformatycznych oraz Facebooka.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do organizacji będących sponsorami nagród, a także do dostawców usług teleinformatycznych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny na dochodzenie i obronę roszczeń, tj. 3 lata od zakończenia roku, w którym odbył się konkurs.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Facebook Comments

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shares
Skip to content