Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

W tym roku Dzień Dzikiej Przyrody jest obchodzony pod hasłem „Lasy i źródła utrzymania: utrzymanie ludzi i planety”. Ma to na celu podkreślenie kluczowej roli lasów, gatunków leśnych i usług ekosystemowych w utrzymaniu źródeł utrzymania setek milionów ludzi na całym świecie, a zwłaszcza społeczności tubylczych i lokalnych, które mają historyczne powiązania z obszarami zalesionymi i przylegającymi do lasów.

Lasy, gatunki lasów i zależne od nich źródła utrzymania znajdują się obecnie na skrzyżowaniu wielu kryzysów planetarnych, z którymi się obecnie borykamy – od zmian klimatycznych po utratę różnorodności biologicznej oraz zdrowotne, społeczne i gospodarcze skutki pandemii COVID-19.

Dzikie zwierzęta i rośliny mają wewnętrzną wartość i przyczyniają się do ekologicznych, genetycznych, społecznych, ekonomicznych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych i estetycznych aspektów dobrobytu człowieka oraz zrównoważonego rozwoju. Światowy Dzień Dzikiej Przyrody to okazja do uczczenia wielu pięknych i różnorodnych form dzikiej fauny i flory oraz do uświadomienia wielu korzyści, jakie ich ochrona zapewnia ludziom.

W Polsce najwięcej unikatowych dzikich gatunków odnotowuje się na terenie Tatr, ale także w Pieninach czy Sudetach. Reliktami polskiej fauny jest na przykład zając bielak i ryjówka średnia. Małopolska jest natomiast najbardziej zróżnicowanym województwem w Polsce pod względem kombinacji i specyfiki różnych kombinacji gatunków i zbiorowisk roślinnych.

Szacuje się, że pomiędzy rokiem 1993 a 2009 ludzkość zajęła dzikie obszary lądowe o powierzchni większej niż obszar Indii. Obszary dzikiej przyrody zmniejszają się drastycznie, przy czym globalna skala zanieczyszczeń stale rośnie.

Nie możemy zapominać o pilnej potrzebie zintensyfikowania walki z przestępstwami związanymi z dziką fauną i florą oraz redukcją gatunków spowodowaną przez człowieka. Dzika przyroda jest przecież ostoją planety. Jest niezwykle istotna, ba, jest najlepszym lekiem na zanieczyszczony i narażony na klęski klimatyczne świat. Dlatego naszym priorytetem jest jej ochrona, a nie dewastacja!

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content