Deklaracja z Cambridge na temat świadomości

Dnia 7 lipca 2012 roku, grupa międzynarodowych ekspertów z zakresu neurologii poznawczej, neurofarmakologii, neurofizjologii, neuroanatomii oraz neurologii teoretycznej zebrała się na Uniwersytecie w Cambridge, by ponownie ocenić neurobiologiczne podłoże świadomych doświadczeń i związanych z nimi zachowań człowieka i zwierząt innych niż człowiek. Mimo że badania porównawcze na ten temat są w naturalny sposób ograniczone przez niemożność zwierząt innych niż człowiek, a często także ludzi, do jasnego Balklänningar i czytelnego opisywania ich stanów wewnętrznych, bezsprzecznie można potwierdzić następujące obserwacje:

  • Badania na temat świadomości rozwijają się błyskawicznie. Pojawiają się liczne nowe techniki i strategie badań ludzi i zwierząt innych niż człowiek. W konsekwencji dostępnych jest coraz więcej danych i konieczna jest reewaluacja wcześniej pojawiających się na tym polu uprzedzeń. Badania na zwierzętach innych niż człowiek pokazują, że homologiczne ośrodki w mózgach związane ze świadomością oraz percepcją mogą być selektywnie stymulowane i wyciszane, by ocenić, czy rzeczywiście są one konieczne do doświadczania tych emocji. Co więcej w przypadku ludzi dostępne są obecnie nieinwazyjne techniki, pozwalające na badanie tematu świadomości.
  • Neurologiczne podłoża emocji wydają się nie mieć związku ze strukturami kory mózgowej. W rzeczywistości ośrodki podkorowe aktywne u ludzi w czasie odczuwania emocji są także istotne w tworzeniu się emocji u zwierząt. Sztuczne podrażnienie tych samych regionów mózgu prowadzi do analogicznych zachowań związanych z emocjami zarówno u ludzi jak i u zwierząt innych niż ludzie. Bez względu na to, gdzie w mózgu zwierząt innych niż ludzie powstają emocje instynktowne, wiele z nich jest jednoznaczna z odczuwaniem świadomych uczuć, w tym wewnętrznym poczuciem nagradzania i karania. Głęboka stymulacja tych ośrodków mózgu u ludzi może także wywołać podobne stany afektywne. Ośrodki związane z emocjami są skoncentrowane w regionach podkorowych, w których pojawiają się liczne homologie. Dzieci ludzkie oraz zwierzęta inne niż człowiek, nie posiadające kory nowej zachowują te funkcje umysłowe. Ponadto wydaje się, że podłoża neurologiczne odpowiedzialne za stany behawioralne/elektrofizjologiczne dotyczące świadomości, snu oraz podejmowania decyzji powstały w toku ewolucji wcześnie, w momencie radiacji bezkręgowców, są widoczne już u owadów oraz głowonogów (np. ośmiornicy).
  • Ptaki wydają się być pod względem zachowania, neurofizjologii oraz neuroanatomii uderzającym przypadkiem równoległej ewolucji świadomości. Dowody na prawie ludzki poziom świadomości były obserwowane u żako. Ssacze i ptasie ośrodki emocji oraz mikroośrodki poznawcze wydają się być znacznie bardziej homologiczne niż wcześniej myślano. Co więcej odkryto, że niektóre gatunki ptaków charakteryzują się podobnym wzorem nerwowym snu jak ssaki, w tym także fazą REM, a także, co zostało udowodnione u zeberek, wzorami neurofizjologicznymi, które jak wcześniej uważano wymagają posiadania ssaczej kory nowej. Sroki wykazują niesamowite podobieństwa do ludzi, małp naczelnych, delfinów i słoni w czasie badań rozpoznawania własnego odbicia w lustrze.
  • W przypadku ludzi efekty działania niektórych halucynogenów wydają się być związane z zakłóceniami sprzężeń w przód i sprzężeń zwrotnych w korze mózgowej. Interwencje farmakologiczne u zwierząt poza ludzkich za pomocą środków o znanym wpływie na świadome zachowanie ludzi, mogą prowadzić do podobnych zmian w zachowaniach zwierząt innych niż ludzie. W przypadku ludzi istnieją dowody, które wskazują, że świadomość jest skorelowana z działalnością kory mózgowej, co nie wyklucza możliwych współdziałań ośrodków podkorowych, jak na przykład w przypadku świadomości wzrokowej. Dowody, że zarówno w przypadku człowieka jak i zwierząt innych niż ludzie emocje powstają w homologicznych ośrodkach podkorowych, zapewniają wyraźny dowód na wspólne ewolucyjnie mechanizmy emocji.

Deklarujemy co następuje:

Brak kory nowej nie wydaje się wykluczać możliwości, że organizm doświadcza uczuć. Konwergentne dowody wskazują, że zwierzęta inne niż ludzie mają neuroanatomiczne, neurochemiczne i neurofizjologiczne podłoża stanów świadomości łącznie z możliwością podejmowania świadomych zachowań. W konsekwencji, waga dowodów wskazuje, że ludzie nie są unikalni pod względem posiadania ośrodków neurologicznych, które budują świadomość. Zwierzęta inne niż ludzie, w tym ssaki i ptaki, a także wiele innych stworzeń, np. ośmiornice, także posiadają odpowiednie podłoża neurologiczne.

*Deklaracja z Cambridge o Świadomości została napisana przez Philipa Lowa i zredagowana przez Jaaka Panskeppa, Dianę Reiss, Davida Edelmana, Bruno Van Swinderena, Philipa Lowa oraz Christofa Kocha. Deklaracja została publicznie ogłoszona w Cambridge, w Wielkiej Brytanii, 7 lipca 2012 roku w czasie Konferencji o świadomości u ludzi i zwierząt innych niż ludzie poświęconej pamięci Francisa Cricka, na Churchill College, na Uniwersytecie Cambridge, przez Lowa, Edelmana oraz Kocha. Deklaracja została podpisana przez uczestników konferencji tego samego wieczoru, w obecności Stephena Hawkinga, w sali Balfour w Hotelu du Vin w Cambridge, w Wielkiej Brytanii. Podpisanie zostało upamiętnione w programie „60 Minutes” stacji CBS.

 Źródło: http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf
Tłumaczenie: Magda Zadrąg

 

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content