Naukowcy o prawach zwierząt i etologii

Badania nad umysłem i świadomością zwierząt są coraz bardziej powszechne i zaawansowane. Niestety, większość osób nadal przekonana jest, że inteligencja czy samoświadomość to cechy wyłącznie ludzkie.

shutterstock_328170215

Jakie jest zdanie dzisiejszych naukowców na temat psychologii zwierząt? I czy nowe dowody pociągają za sobą jakiekolwiek inklinacje etyczne?

Tam jest młody szympans, który nie ma nic do zabawy oprócz własnego ciała. Wynajduje nowe sposoby poruszania się – toczenie się, wirowanie, staczanie się z dachu. Wpycha sobie do uszu słomki, rozmazuje swój kał po ścianach klatki i nakreśla na nim bezładne wzory, robi miny, klaszcze i wymachuje rękoma. Ale bez wspóltowarzyszy i w nudnym otoczeniu, pomimo śmiałych wysiłków i pomysłowości, stanie się otępiałym, głupim klaunem, zamiast jednym z najbardziej rozumnych zwierząt na Ziemi
DESMOND MORRIS
brytyjski zoolog, popularyzator nauki o zachowaniu zwierząt

 

Dowiadujemy się teraz, że ryby mają zdolność uczenia się i zapamiętywania oraz możliwości poznawcze, które zaskoczyłyby niejednego z nas.
Dr. THERESA BURT de PERERA
Oxford University

 

„Karpie należą do grupy ryb, która powstała w czasie zbliżonym do powstania ssaków, co oznacza, że miały tyle samo czasu na ewolucję mózgu co my na lądach. Wykształciły te same mechanizmy motywacyjne w mózgu i mają takie same zakończenia bólowe jak ssaki. Podobnie do nas potrafią odczuwać strach, który wraz z innymi negatywnymi doznaniami prowadzi do stresu. Karpie, które są sprzedawane głównie w okresie Świąt cierpią i nie można mieć co do tego żadnych wątpliwości.”
Prof. ANDRZEJ ELŻANOWSKI
UW katedra zoologii

 

Oskarżenia o antropoformizm były przesadzone (…) Jeśli starannie przeanalizuje się te zarzuty, to okaże się, że zawsze zawierają one ukryte założenie, iż każda sugestia dotycząca tego, co zwierzę może robić, myśleć lub odczuwać, w rzeczywistości jest przypisywaniem mu wyłącznie cech ludzkich. Takie założenie opiera się na błędnych przesłankach, prowadzących do niesłusznych wniosków, jest zatem dosłownie przyznaniem się do przesądów i uprzedzeń.
Prof. DONALD GRIFFIN
amerykański zoolog, uznawany za twórcę etologii poznawczej
„Umysły zwierząt”

 

Problemem jest to, że nie da się wyciągnąć celów dla społeczeństwa na podstawie celów przyrody. Próby zrobienia tego znane są jako naturalistyczny mit, czyli niemożność przejścia od tego, jakimi rzeczy są da tego, jakimi być powinny. Tym samym, gdyby zwierzęta miały zabijać się na dużą skale, nie znaczyłoby to, że my też tak mamy robić, ani ze mielibyśmy żyć w harmonii ponieważ zwierzęta tak robią. Wszystko, co przyroda ma nam do zaoferowania to informacje i inspiracja, nie przepisy i nakazy.
Prof. FRANS de WAAL
światowej sławy prymatolog i etolog
„The Age of Empathy”

 

W pojmowaniu ewolucji odnajdujemy dawne demony myśli chrześcijańskiej
i zachodniej filozofii, wmawiających nam, że człowiek osiągnął najwyższy szczebel drabiny istot żywych i całej przyrody, podczas gdy stoi on na szczycie tylko własnej linii rozwojowej. Człowiek jest złożony i jedyny w sferze myśli, za to na poziomie swojej budowy jest rozbrajająco prosty i banalny.
PASCAL PICQ
specjalista w dziedzinie paleontologii i antropologii
„Najpiękniejsza historia zwierząt”

 

Większość ludzi będących orędownikami tezy o wyższości ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich pogląd wywodzi się z tej samej starożytnej idei, której wytworem stał się dziewiętnastowieczny rasizm, idei, zgodnie z którą niższe formy życia są po to, by służyć wyższym. Ostatni szczebel tej drabiny, supremacja białych mężczyzn, został po prostu zastąpiony supremacją ludzi nad wszystkimi pozostałymi gatunkami. (…) Przekonanie o wyższości rasowej i przekonanie o wyższości ludzi wynika z tej samej starożytnej iluzji, że przyroda jest zbiorem nie powiązanych ze sobą form życia.
ROGER FOUTS
prowadził badania nad zastosowaniem języka migowego wśród szympansów. Jego odkrycia okazały się przełomowymi w dziedzinie biologii i etologii.
„Najbliżsi krewni”

 

(…) to przypomina mi powszechną strategię mającą na celu umniejszenie inteligencji zwierząt, poprzez „zademonstrowanie” wyjątkowych osiągnięć poznawczych u gatunków o małym mózgu: jeśli szczur lub gołąb potrafi to zrobić, lub nawet może to zrobić lepiej, to nie może być to nic specjalnego. Tak więc by podważyć wnioski o umiejętnościach językowych małp, gołębie były trenowane w przeprowadzaniu „konwersacji” za pomocą uderzania przycisków, które przekazywały informację innemu gołębiowi, po czym ten naciskał klawisz z napisem „dziękuję”.
Prof. FRANS de WAAL
światowej sławy prymatolog i etolog
„The Age of Empathy”

 

Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że język ludzki, bez względu na to czy w formie mówionej czy pisanej, nie jest w żadnym sensie lepszy od systemu porozumiewania się szympansów. Ewolucja nie jest drabiną „udoskonaleń”, której najwyższym szczeblem jest gatunek ludzki, lecz nieustającym procesem przystosowywania się (…) gatunków, z których każdy podąża włąsną ewolucyjną drogą.
ROGER FOUTS
prowadził badania nad zastosowaniem języka migowego wśród szympansów. Jego odkrycia okazały się przełomowymi w dziadzinie biologii i etologii.
„Najbliżsi krewni”

 

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content