Cyrk to nie miejsce dla słoni!

Badania wskazują na zaawansowane zdolności poznawcze słoni i uznaje się, że ich repertuar jest jeszcze daleki od tego już przez nas kompletnie poznanego. Słonie prezentują złożone zachowania socjalne, używają narzędzi i są uważane za niezwykle inteligentne. Badania zdolności poznawczych słoni potwierdzają, że są one zdolne do wzrokowej dyskryminacji symboli i przedmiotów, długotrwałego zapamiętywania, rozpoznawania środków i sposobów do osiągania celu i ich wykorzystywania czy oceny ilości. Słonie są samoświadome, tworzą narzędzia i ich używają, a także rozumieją współpracę i potrafią współpracować między sobą. Słonie mają także złożony repertuar wokalny, który w znacznej mierze służy celom socjalnym. Rozpoznają głosy wydawane przez członków grupy lub obce słonie na odległość 2,5 km. Są niezwykle wrażliwe na dźwięki. W komunikacji posługują się również tymi o niskiej frekwencji, wywołującymi fale. Sygnały akustyczne i sejsmiczne mają dla słoni znaczenie także w rozpoznawaniu i dyskryminacji złożonych od pojedynczych źródeł sygnałów, czy rozpoznawaniu cech środowiska i podłoża.

Elephant portrait on African savanna. Safari in Amboseli, Kenya, Africa

Słonie są zwierzętami stadnymi, między członkami stada istnieje silna więź. Samice pozostają w grupie do końca życia, natomiast samce opuszczają grupę po osiągnięciu dojrzałości (pomiędzy 10 a 15 rokiem życia). Interakcje wewnątrz i pomiędzy grupami są mediowane poprzez zapach, dźwięk, dotyk i wzrok. Słonie stosują mapy zapachowe w wypadku, gdyby któryś ze słoni zabłądził i odłączył się od grupy. Jednak to komunikacja dotykowa i wokalna mają szczególne znaczenie. Słonie dotykają się nawzajem rozpoznając członków grupy, witając czy pocieszając. Okazują dotykiem zainteresowanie i więź. Za pomocą trąby także eksplorują, okazują agresję lub bawią się. U słoni obserwuje się również8rytuały związane ze śmiercią i żałobę. Słonie pokonują ogromne odległości w czasie migracji i w poszukiwaniu pokarmu. Słonie afrykańskie przemierzają od 30 do 50 km w ciągu dnia. Areały grup wahają się od 10 do 800 km2 u słoni azjatyckich i od 14 do 5527 km2 u słoni afrykańskich. W naturalnym środowisku słonie spędzają od 40 do 75% czasu jedząc. Słonie azjatyckie spożywają pomiędzy 33,6 a 44,4 kg trawy w ciągu dnia. W warunkach niewoli możliwość stałego poruszania się i odpowiedniego czasowo pożywiania się nie jest dostępna dla zwierząt w 90% procentach przypadków.

arena cyrk podest 2
Według badań opublikowanych w „Science” w 2009 roku, słonie w niewoli żyją nawet dwa razy krócej niż na wolności. Do głównych problemów ich dobrostanu należą: bardzo ograniczona przestrzeń i możliwości poruszania się(słonie są uwiązywane na łańcuchach przez większą część doby), nieodpowiednie warunki klimatyczne i mikroklimatyczne (słonie są utrzymywane w zbyt dużej wilgoci i w zbyt niskich temperaturach), nieodpowiednie podłoże, niewłaściwa dieta (często prowadząca do otyłości, a co za tym idzie problemów z układem ruchu), brak możliwości ekspresji naturalnych zachowań, utrzymywanie w nienaturalnych i zbyt małych grupach lub pojedynczo, zbyt wczesne odstawianie od matek i rozdzielanie związanych ze sobą osobników czy wreszcie ekspozycja na przemoc w czasie obsługi. Zachowania stereotypowe, będące wskaźnikiem stresu, frustracji, deprywacji, a zatem niskiego poziomu dobrostanu, występują u większości słoni w cyrkach. U słoni w niewoli obserwuje się także depresję. W procesie radzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami, jednym z najważniejszych elementów w życiu słonia jest obecność innych słoni i nawiązywanie trwałych więzi. W warunkach ogrodów zoologicznych i cyrków,słonie są często przemieszczane i nawiązywanie trwałych więzi jest utrudnione lub całkowicie uniemożliwione.

Obserwuj nas: www.facebook.com/koalicjacyrkbezzwierzat

 

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content