Niech żyją ptaki!

Co roku wskutek działalności człowieka znika ponad 20 tysięcy gatunków, jeden co 20 minut. Wśród najbardziej zagrożonych jest wiele gatunków ptaków.

Niemal jedna piąta europejskich ptaków narażona jest na ryzyko szybkiego lub przyspieszonego wymarcia. Tymczasem w Polsce na liście zwierząt łownych znajduje się 13 gatunków dzikich ptaków.

Prawie połowa z tych gatunków ptaków – głowienka, czernica, cyraneczka, łyska i kuropatwa – jest zagrożona, ich populacje dramatycznie maleją, są nieliczne lub rzadkie.

Dlatego koalicja Niech Żyją! zrzeszająca blisko 50 organizacji działających na rzecz ochrony przyrody i zwierząt złożyła wniosek do Ministra Środowiska o ustanowienie moratorium na polowania na dzikie ptaki. Zmiany są konieczne.

Aktywiści Vivy dołączają do akcji Niech Żyją w obronie ptaków i współorganizują akcje uliczne polskich miastach.

Dlaczego nie powinno się polować na ptaki?

W konsekwencji polowań na ptaki następuje wprowadzenie do środowiska olbrzymich ilości ołowiu. Kumulują się one przez lata, stanowiąc zagrożenie ołowicą zarówno dla człowieka, jak i dzikich zwierząt.

Ptaki mają naturalnych drapieżników we wszystkich stadiach życia. Ich śmiertelność Jest naprawdę wysoka na każdym etapie ich życia. Żadne z ptasich populacji nie wykazują nienaturalnego przegęszczenia. Dlatego nie trzeba regulować populacji ptaków!

Mięso z dzikich ptaków nie ma żadnego znaczenia ekonomicznego, a dzikie ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach.

W wyniku polowań na ptaki łowne zabijane są także gatunki chronione.

Petycja: https://niechzyja.pl/dzialaj/petycja/
Tekst moratorium: https://niechzyja.pl/moratorium/

Zdjęcia: Karolina Czechowska, Anna Plebanska

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content