Złożyliśmy skargę na Prezydenta miasta Wrocław Jacka Sutryka do Rady Miejskiej Wrocławia!

Skarga dotyczy wydawania pozwoleń na budowę z naruszeniem przepisów prawa dotyczących ochrony gatunkowej ptaków. Reprezentuje nas kancelaria prawna Frank Bold, specjalizująca się w tematach związanych z ochroną środowiska.

O co dokładnie chodzi?

We Wrocławiu przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest wymagane aby przeprowadzona była ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna. Wiemy o tym zarówno z przeprowadzonych przez nas interwencji na ocieplanych budynkach jak i z odpowiedzi, którą uzyskaliśmy na list otwarty do prezydenta w tej sprawie. Zgodnie z przepisami, prezydent jako organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest zadbać o zgodność projektu architektoniczno-budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska. Jak się okazuje, podlegający prezydentowi Wydział Architektury i Zabytków Urzędu Miasta Wrocławia, stosuje w pozwoleniach na budowę zapis, który jest sprzeczny z prawem i zakłada, że działania należy podjąć dopiero gdy już w trakcie prowadzenia prac zostaną zauważone ptaki. Przez to ochrona gatunkowa ptaków i nietoperzy na terenie Wrocławia staje się fikcją.

Prezydent prowadząc postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę narusza następujące przepisy :

  • Art. 35 ust. 1 lit. b p.b. w zw. z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody poprzez brak właściwego badania przed wydaniem pozwolenia na budowę czy spełnione zostały wymagania ochrony środowiska, tj. czy w konkretnym przypadku wymagana jest decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalająca na odstępstwa od zakazów a jeśli tak to czy odpowiednia decyzja została wydana;
  • Art. 75 w zw. z art. 376 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska poprzez niezapewnienie jako organ ochrony środowiska aby w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie uwzględniał ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac.

Oprócz skargi na prezydenta, wnosimy o podjęcie stosownej uchwały określającej wytyczne dla sposobu organizacji i działania Urzędu Miasta Wydziału Architektury i Zabytków w sposób zgodny  z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej ptaków i nietoperzy.

Znacznie szersze uchwały z dokładnymi wytycznymi dla urzędów i inwestorów funkcjonują przykładowo w Poznaniu, Krakowie, Warszawie. W liście otwartym do prezydenta z dnia 1.02.2023r. Podaliśmy gotowe rozwiązania, które można skopiować we Wrocławiu (pełna treść do pobrania List otwarty do prezydenta miasta Wrocław w sprawie prac remontowych na budynkach zasiedlonych przez ptaki | Fundacja Viva! Bloguje ), a które dodatkowo zredukują zagrożenie dla zwierząt.

Dlaczego temat jest ważny?

Budynki, w których mieszkamy to dom także dla dzikich zwierząt, w szczególności ptaków i nietoperzy. Wystarczy centymetrowa szczelina pod parapetem, a miejsce to może stać się  schronieniem nietoperza. Ptaki także wykorzystują wszelkie otwory w elewacjach, stropodachy, dachówki, otwarte szyby wentylacyjne, itp. Obowiązujące w Polsce i UE prawo chroni  ptaki i nietoperze, natomiast często jest nieprzestrzegane. W efekcie w najlepszym wypadku zwierzęta tracą siedliska, w najgorszym życie. Ciężko oszacować ile ptaków ginie zamurowane w gniazdach lub wyrzucone wraz z nimi w odpadach budowlanych.

Skala zjawiska jest przerażająca. Krótki spacer po Wrocławiu, wystarczy aby przekonać się, że zdecydowana większość niewyremontowanych budynków jest zasiedlona przez ptaki, a remonty są prowadzone także w trakcie sezonu lęgowego. Nie chodzi o to aby remontów nie przeprowadzać ale aby przeprowadzać je w sposób bezpieczny dla zwierząt i zgodnie z obowiązującym prawem, a po remoncie stosować kompensację przyrodniczą (czyli budki lęgowe i schrony dla nietoperzy).

Co dalej?

Skarga na prezydenta to dopiero pierwszy krok. Nasze zastrzeżenia budzi działanie także innych urzędów we Wrocławiu, które teoretycznie powinny chronić ptaki i nietoperze oraz interweniować gdy zagrożone jest ich życie i zdrowie.

Zdarzają się także przypadki, gdzie nadzór ornitologiczny nad inwestycją jest ale tylko teoretyczny lub pomimo zgłoszeń do służb prace budowlane nie są zatrzymywane.

Uważamy, że dopiero gdy urzędy i urzędnicy będą należycie realizować powierzone im obowiązki ochrona gatunkowa przestanie być fikcją. Chcemy działać dalej i wyegzekwować skuteczną, zgodną z prawem ochronę ptaków we Wrocławiu lecz w tym celu potrzebujemy funduszy. Jeżeli także uważasz, że ptaki i nietoperze zasługują na życie i wolność od cierpienia, prosimy o wsparcie naszej zbiórki: https://pomagam.pl/pnfy3m

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content